Fondacija Nikola Kojović

Godišnja Skupština Fondacije Nikola Kojović   Godišnja Skupština Fondacije Nikola Kojović održana je 29. februara u Restoranu Durmitor. Pored stipendista Fondacije, ovom događaju su prisustvovali i 56 članova Skupštine, kao i brojni donatori. Usvojen je godišnji izveštaj o radu i finansijskom poslovanju Fondacije, objavljivanje knjige o životu Nikole Kojovića najavio je novinar Dejan Ćirić, dok…