Fondacija Nikola Kojović

Donacija Fondacije Nikola Kojović koju čini 20 trpezarijskih stolica, 12 kofera i LCD televizor 49 inča stigla je na adresu radne jedinice J. J. Zmaj, Centra za zaštitu odojčadi, dece i omladine Beograd čime je doprinela poboljšanju uslova i rada ove ustanove gde trenutno boravi 70 dece bez roditeljskog staranja.

Jakov Milutinović (17), učenik Srednje muzičke škole u Nišu i stipendista Fondacije „Nikola Kojović“ aktivno se bavi komponovanjem, dirigovanjem, izučavanjem istorije muzike, horskim pevanjem i u tim oblastima postiže velike uspehe. Dobio je nagradu Srpske akademije nauke i umetnosti za postignute rezultate na međunarodnim takmičenjima u školskoj 2018/2018.godini. Na republičkom takmičenju koje je održano u…

Skupština Fondacije “Nikola Kojović“ je na sednici održanoj 23.02.2019. godine, a na osnovu člana 7. statuta Fondacije imenovala g. Željka Vasića za predsednika Skupštine Fondacije. Na osnovu odluke osnivača Fondacije „Nikola Kojović“ g. Nemanje Kojovića za predsednika Upravnog odbora izabran je g. Njegoslav Trifković. Skupština je usvojila poslovnik o radu Skupštine, kao i poslovnik o…