Fondacija Nikola Kojović

Stipendista Fondacije Nikola Kojović, maturant Muzičke škole u Nišu, Zaječarac Jakov Milutinović osvojio je 1. mesto na petom međunarodnom takmičenju iz solfeđa i teorijskih predmeta u Beogradu- disciplina solfeđo (prva nagrada) i disciplina harmonija (prva nagrada). Na fotografiji je Jakov sa svojom profesorkom Jadrankom Lukić.