Fondacija Nikola Kojović

Na konkurs Fondacije Nikola Kojović prijavilo se 37 kandidata. Komisija u sastavu: prof. dr.Milan Marković, Mr Srđan Ognjanović, dr.Nada Trifković, Milorad Jauković je potvrdila listu kandidata koje će Fondacija stipendirati u školskoj 2019/2020 godini. Studenti: 1.Nebojša Brezić Medicinski fakultet BG 2.Ana Đokić Medicinski fakultet BG 3.Zorana Stamenković Fakultet tehnickih nauka NS 4.Jovan Stević Ekonomski fakultet…