Подршка талентованој деци Србије

Годишња Скупштина Фондације Никола Којовић

Годишња Скупштина Фондације Никола Којовић одржана је 29. фебруара у Ресторану Дурмитор. Поред стипендиста Фондације, овом догађају су присуствовали и 56 чланова Скупштине, као и бројни донатори. Усвојен је годишњи извештај о раду и финансијском пословању Фондације, објављивање књиге о животу Николе Којовића најавио је новинар Дејан Ћирић, док се у име стипендиста на подршци захвалио студент Економског факултета Јован Стевић.

ПРЕДЛОГ ИЗВЕШТАЈА О РАДУ И ФИНАНСИЈСКОМ ПОСЛОВАЊУ ЗА 2019. ГОДИНУ

Управни одбор Фондације „Никола Којовић“ на седници дана 29. фебруара 2020. год. доноси следећи предлог Извештаја о раду и финансијском пословању Фондације за 2019. године, како с л е д и:

Фондација је у 2019. години преко текућег рачуна приходовала 4.896.774,20 динара. Приходи су искључиво остварени од донација физичких и правних лица.

Од приходованих средстава Фондација је у 2019. години потрошила 4.105.662,14 динара по следећем:

Оперативни трошкови пословања фондације:
Трошкови платног промета 19.345,84 динара,
Остале услуге (маркетинг и сајт) 149.000 динара,
Трошкови накнада по ауторским уговорима 71.797,82 динара
Утрошени помоћни материјал 17.552,85 динара

Донације и стипендије:
Исплате стипендистима динара, 1.362.834,00
Исплата једнократне помоћи 270.000,00 динара
Исплате материјалних донација 1.389.905,32 динара.
Београдски играчки центар-БИЦ 37.026,31 динар
Хуманитарна вечера за Звечанску 47.200,00 динара
Хуманитарна организација Срби за Србе 120.000,00 динара
Храм великомученика Димитрија 120.000,00 динар
Српска православна богословија 41.000,00 динара
Задужбина св. манастира Хиландара 360.000,00 динара
Православна фондација 100.000,00 динара

У 2020. годину Фондација је преко текућег рачуна пренела 4.504.752,91 динар.

Пренесена средства Фондације у 2020. години биће утрошена према:
Преузетим обавезама Фондације у 2019. години у износу од 1.240.000,00 динара намењених за стипендирање,
Одлукама Управног одбора у 2020. години, по Статуту Фондације, а према усвојеном Плану и Програму рада за 2020. годину.

29.02.2020. Београд