Помоћ православном удружењу и манастиру Велика Ремета

Фондација Никола Којовић донирала је 100 000 дин. православном удружењу Свети Сава из Новог Сада, као и манастиру Велика Ремета у износу од 120 000 дин.