Деци и омладини без родитељског старања опрема за вежбање

Дому за смештај деце и омладине без родитељског старања Ј.Ј. Змај у Београду, Фондација Никола Којовић је донирала траку за трчање, гладијатор справу, струњаче и гумени под за део у соби за рекреацију.